Program - efterår 2020

FORSALG:


Der er ingen forsalg endnu, da vi afventer situationen omkring
Covid-19 / Corona pandemien.


Vi vil holde jer orienteret omkring vores billetsalg og koncerter til efteråret.